MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
1.         Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 28, kod pocztowy 85-039, e-mail: Bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl, tel. 52 323 83 43.
2.         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@witd.bydgoszcz.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
3.         Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności: ustawy o transporcie drogowym.
4.         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa.
5.         Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków.
6.         W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7.         Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja mogąca na Państwa wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.
8.     Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


 

Informacja z rejestru:
wprowadził: Krzysztof Nowak (2019-10-21 08:17:36)
ostatnia zmiana: Krzysztof Nowak (2019-10-21 08:17:50)
zmieniono: Utworzenie informacji
liczba odsłon: 174
 
 
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności